JAVNO NAROČILO OBNOVA ZASEDENIH OBČINSKIH STANOVANJ

datum: 08.08.2011
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike za OBNOVO ZASEDENIH OBČINSKIH STANOVANJ (vseljena stanovanja) vabimo, da oddajo svoje ponudbe za izvedbo javnega naročila.
Natančneje je predmet naročila opisan v razpisni dokumentaciji ter popisu del, kjer najdete tudi navodila za izdelavo ponudbe.

Obravnavali bomo ponudbe, ki jih bomo prejeli do 2.9.2011 do 9 ure.


OBVESTILO 30.8.2011: Rok za oddajo ponudb se podaljša in je 6.9.2011 do 9. ure. Istega dne bo ob 9.15 odpiranje ponudb.

Preostale spremembe si lahko pogledate na Portalu javnih naročil
pod zap.št. JN9015/2011 z dne 9.8.2011 in JN 9753/2011 z dne 29.8.2011.

razpisna dokumentacija
popis del

popravljen obrazec IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE