JAVNO NAROČILO ZA IZGRADNJO VODOVODA AVŽLAK TER COL - MALO POLJE

datum: 04.08.2011
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svoje ponudbe za izvedbo vodovoda Avžlak ter Col - Malo Polje.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo na vložišče prispele do 8.9.2011 do 10h.

Navodila za izdelavo ponudbe ter podrobnejši opis predmeta naročila najdete v dokumentih spodaj.

razpisna dokumentacija
Popis del

1.9.2011
V priponkah objavljamo popravljna obrazca:
IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE
IZJAVA ZA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

V poglavju razpisne dokumentacije POUNDBA S PODIZVAJACI se črta določilo "prav tako pa izjavlja, da ima do Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina d.o.o. (KSD d.o.o.) poravnane vse zapadle obveznosti ter pristaja na to, da se bodo obveznosti pokrile s pobotom med KSD, glavnim izvajalcem in podizvajalcem;"