JAVNO NAROČILO NAKUP MOTORNIH (KOMBI) VOZIL ZA PREVOZ OTROK

datum: 06.07.2011
kategorija: Javni razpisi

Vabimo vas, da podate ponudbo za dobavo štirih kombi vozil. Pogoje in navodila v zvezi s poudbami najdete v priponki "razpisna dokumentacija".

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na vložišče prispele do 25.7.2011 do 10 ure.

Javno naročilo je bilo oddano ponudniku AVTO BATIČ d.o.o. iz Ajdovščine, za 140.000,00 EUR z vključenim DDV.

Razpisna dokumentacija