Pozor – z novim zakonom nova pravila pri organizaciji zapore občinskih cest!

datum: 06.07.2011
kategorija: Obvestila

Organizatorji prireditev, gradbinci, pa tudi ostale občanke in občani, ki morate iz kateregakoli razloga zapirati občinsko cesto, bodite pozorni na nekatera nova določila Zakona o cestah, ki je pričel veljati 1. julija 2011.

101. člen omenjenega zakona, ki govori o zapori ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti, namreč zapoveduje, da zaporo lahko postavi le izvajalec rednega vzdrževanja te ceste. V Občini Ajdovščina službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravljajo Komunalno stanovanjska družba ter krajevne skupnosti na svojih območjih.
Zapore cest pa bo na območju naše občine opravljala za to usposobljena Komunalno stanovanjska družba, ki bo o vseh takšnih zaporah obveščala policijo, občinsko redarstvo in pristojno inšpekcijsko službo ter tudi širšo javnost – tako namreč nalaga nov zakon.
Globe za nespoštovanje novega postopka, zapisane v nadaljevanju tega člena, niso majhne: 200 evrov za fizične osebe, ki postavijo zaporo, 2000 evrov za podjetja, ki niso »koncesionar« in 200 evrov za njihove odgovorne osebe ter 1000 evrov za rednega vzdrževalca ceste, če zaporo postavi brez dovoljenja, napačno, prekorači dovoljen čas za zaporo ali pa ne obvesti vseh, ki jih mora.

Poletje je tu, z njim pa tudi prireditve na prostem, ki v mnogih primerih tako ali drugače posegajo na občinske ceste. Nova zakonodaja pa zahteva tudi nekaj več časa, zato prosimo in pa pozivamo vse, ki bodo zaprošali za zapore cest, da je zadnji rok za oddajo vloge na Občino Ajdovščina 15 dni pred pričetkom dogodka (ali gradnje, obnove,…)!

Za še več informacij se v tem trenutku lahko obrnite na Miha Ergaverja, svetovalca za promet na Občini Ajdovščina: 05/36 59 128 ali pa mu pišete na miha.ergaver@ajdovscina.si.