JAVNO NAROČILO ZA UREDITEV IGRIŠČA LOKAVEC

datum: 09.06.2011
kategorija: Javni razpisi

Vabimo vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo podate svojo prijavo za ureditev igrišča v Lokavcu, in sicer za sklop 1: dela do asfaltacije ali za sklop 2: asfaltacija in ostala dela ali za oba sklopa.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo na vložišče Občine Ajdovščina prispele do 27.6.2011 do 10h.

Obveščamo vas, da je bilo javno naročilo oddano;
SKLOP 1: ponudniku STOPAR PGM d.o.o. za 38.917,20 brez DDV.
SKLOP 2. ponudniku CPG, d.d. za 18.105,08 brez DDV.

razpisna dokumentacija
Popis del - sklop 1
Popis del - sklop 2
situacija