JAVNO NAROČILO ZA REKONSTRUKCIJO DIAGNOSTIČNEA LABORATORIJA V ZDRAVSTVENEM DOMU AJDOVŠČINA

datum: 27.05.2011
kategorija: Javni razpisi

Zainteresirane ponudnike vabimo, da v skladu z razpisno dokumentacijo oddajo svoje ponudbe za izvedbo rekonstrukcijo diagnostičnega laboratorija v Zdravstvenem domu Ajdovščina.

Skrajni rok za oddajo ponudb je 4.7.2011, izvajalca bomo izbrali v postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Vabljeni k oddaji ponudbe!
razpisna dokumentacija
popis del
arhitektura[ATTACH id="2011052712441440"]
prerez[/ATTACH]
elektro instalacije
novo stanje
obstoječe stanje
rušitvena dela
strojne instalacije

16.6.2011
Zahteve v zvezi z rekonstrukcijo diagnostičnega laboratorija se malenkostno spremenijo. Popravljeno stanje je potrebno upoštevati v vseh nadaljnjih rešitvah (strojne, elektro instalacije). Ker gre za NAROČILO NA KLJUČ, popisov ne spreminjamo.
Skica predvidenih posegov po prvotni objavi naročila in skica spremenjenih zahtev, je v priponki spodaj.

skica stanje v razpisu in novo stanje

3.8.2011:
POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA JE ZAKLJUČEN, izbrani izvajalec je KOLEKTOR KOLING d.o.o. iz Idrije. Dela (na ključ) bo opravil za 51.724,18 EUR brez DDV.