Delavnica o možnostih pridobivanja EKOKREDITOV in EKOSUBVENCIJ

datum: 06.05.2011
kategorija: Obvestila

Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju Eko sklad) je največja finančna ustanova, ki je namenjena spodbujanju okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. Eko sklad je tudi letos objavil javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za občane, ki se bodo odločili investirati v pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije ter v izboljšanje učinkovite rabe energije. V letu 2011 sklad ponuja občanom iz sredstev, ki jih zbira na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št.114/2009), nepovratne finančne spodbude v skupni višini 12 milijonov evrov.
JAVNA PREDSTAVITEV O EKOSPODBUDAH IN EKOKREDITIH ter drugih možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije bo potekala 11. maja ob 18. uri v prostorih Obrtnega doma v Ajdovščini, na Vipavski cesti 4.

Za javni poziv za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (poziv 6SUB-OB11) je namenjenih 10 milijonov evrov, preostala 2 milijona pa je namenjenih javnemu pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (poziv 7SUB-OB11).

Ukrepi za katere znotraj poziva 6SUB-OB11 občani lahko pridobijo nepovratne spodbude, so naslednji:

 vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
 vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso
 vgradnja toplotne črpalke
 prva vgradnja centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
 vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe
 toplotna izolacija fasade pri obnovi stavbe
 toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi stavbe
 vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
 gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe
 nakup stanovanjske enote v tri ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

Višine spodbud so omejene. Za večino ukrepov je določena omejitev v višini 25 % priznanih stroškov naložbe, pri vseh ukrepih pa so določene tudi omejitve višine priznanih stroškov oziroma nominalne višine spodbud in/ali obsega naložbe, npr. subvencija za m2 vakuumskega sončnega kolektorja je 200 evrov, izolacija fasad je subvencionirana po 12 evrov za m2 (za največ 200 m2 fasade enostanovanjske stavbe), izolacija strehe pa ne več kot 10 evrov za m2 (za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe oz. podstrešja stanovanjske enote).
Večja sprememba v primerjavi z letom 2010 je omejitev spodbud na področju zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, tako da bodo do sredstev upravičeni le investitorji v lesena okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve.

Občani pa bodo na podlagi javnega poziva 7SUB-OB11 lahko pridobili nepovratna sredstva za načrtovano naložbo obnove večstanovanjske stavbe, kot so:

 toplotna izolacija fasade
 toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja
 vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije
 vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in
 vgradnja sistema delitve stroškov za toploto

Vloge na razpis morajo biti oddane pred izvedbo ukrepa oziroma naložbe.

Eko sklad vsako leto razpiše tudi kredite z ugodno kreditno obrestno mero, namenjene različnim naložbam na področju varstva okolja na katerem lahko kandidirajo vlagatelji, ki so fizične osebe, gospodarske družbe, občine, samostojni podjetniki posamezniki, zasebniki ali druge pravne osebe, ne glede na velikost podjetja, in bodo izvajali okoljske naložbe na območju Republike Slovenije.

Več informacij o nepovratnih sredstvih in kreditih lahko dobite na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si, kjer so objavljeni obrazci za pridobitev subvencije, oz. na njihovi tel.št.: 01/ 241 48 20.

Obrnete se lahko tudi na najbližjo energetsko svetovalno pisarno v Novi Gorici, Sedejeva ulica 7, tel. št. 05/300 16 87.

Natančnejše informacije o nepovratnih spodbudah Eko sklada ter javnih razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ukrep 311 in 312) ter Ministrstva za gospodarstvo (KNLB2 – razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso in DOLB 2 – razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso) pa vam bomo posredovali na delavnici, ki jo bomo, v sodelovanju z občino Ajdovščina, organizirali 11. maja.

JAVNA PREDSTAVITEV O EKOSPODBUDAH IN EKOKREDITIH ter drugih možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije bo potekala 11. maja ob 18. uri v prostorih Obrtnega doma v Ajdovščini, na Vipavski cesti 4.

Vljudno vabljeni!

Ekipa GOLEA
Goriška lokalna energetska agencija