Obvestilo o prodaji zasedenih občinskih stanovanj

datum: 17.03.2011
kategorija: Obvestila
OBVESTILO


Občina Ajdovščina tudi v letošnjem letu nadaljuje s postopki prodaje zasedenih občinskih stanovanj. Postopek prodaje je enak kot že v preteklih letih. Stanovanja se prodajajo izključno sedanjim najemnikom z objavo prodaje v Uradnem listu, na katero se mora zainteresirani kupec prijaviti in sicer po ceni, ki jo določi sodni cenilec.
Nekatera izmed stanovanj so bila ocenjena že lani, tako da se bo v primeru prodaje, cenitev le uskladila na novo vrednost.
Postopki prodaje so terminsko usklajeni tako, da bo kupec za nakup stanovanja lahko koristil občinski kredit z beneficirano obrestno mero (Euribor + 0), ki ga bo tudi letos razpisala Občina Ajdovščina.
Družine z enim do dvema članoma lahko dobijo do 29.000 € kredita, tri do štiri članske družine do 36.000 €, pet in več članske družine pa do 44.000 € kredita, seveda ob pogoju, da izpolnjujejo ostale pogoje (kreditna sposobnost).

V kolikor ste zainteresirani za nakup vašega najemniškega stanovanja, se oglasite na Občini Ajdovščina pri ga. Sonji Lovrekovič .OBČINA AJDOVŠČINA