Javni razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec za investicije

datum: 22.02.2011
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list št. 42/02, 103/07) in Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13O) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja

Javni razpis
za delovno mesto Strokovni sodelavec za investicije VII/2 (II)

Občina Ajdovščina, objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta: pripravnik svetovalec

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC ZA INVESTICIJE VII/2 (II) - M/Ž

Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, PRIPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH POROČIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD INVESTICIJAMI, SODELOVANJE V POSTOPKIH JAVNIH NAROČIL, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB


Zahtevana pokl./strok. izobrazba:
75221 DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)

Alternativna pokl./strok. izobrazba:
75203 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA
65201 INŽENIR GRADBENIŠTVA
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 31.9.2011, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: ALTERNATIVNE IZOBRAZBE -DIPL.INŽ.ELEKTROTEHNIKE, DIPL.INŽ.STROJNIŠTVA, UNIV.DIPL.INŽ ELEKTR., UNIV.DIPL.INŽ.STROJ.STROKOVNI IZPIT PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV (LAHKO SE OPRAVI V ENEM LETU PO SKLENITVI POGODBE)

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Vrsta pogodbe: pogodba o zaposlitvi

Urnik dela: enoizmensko delo Poskusno delo: ne


Druga sporočila, opombe:

Kontaktna oseba delodajalca : GORDANA KRKOČ: 05 3659123 gordana.krkoc@ajdovscina.si

Datum sprejema prijave: 21.2.2011 Datum objave v prostorih zavoda: 22.2.2011

OBČINA AJDOVŠČINA