JAVNO NAROČILO GRADNJA DOMA KRAJANOV ČRNIČE

datum: 21.01.2011
kategorija: Javni razpisi

Za izvedbo spodaj objavljenega naročila je bil izbran izvajalec MARC GRADBENO PODJETJE d.o.o., za 397.744,41 EUR brez DDV oz. 477.293,30 EUR z DDV.


Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap.št. JN643/2011 objavila javno naročilo po odprtem postopku za GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE.

Rok za oddajo ponudb je do 21.2.2011 do 10:15 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Dne 26.1.2011 bo v sejni sobi Občine Ajdovščina ob 10:00 uri informativni sestanek s projektantom, na katerega so vabljeni vsi zainteresirani ponudniki.

V priponkah spodaj se nahaja besedilo razpisne dokumentacije ter njenih prilog (popisi).

Vabljeni k oddaji ponudbe.

OBVESTILO O NOVEM ROKU ZA PREDLOŽITEV PONUDB TER POPRAVLJENEM OBRAZCU
Zaradi napake v obrazcu 2. Obr. B, se rok za predložitev ponudb podaljša. Ponudbe lahko predložite vse do 23.2.2011 do 10:00h. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 10:15. Naprošamo vas, da v ponudbe predložite nov obrazec 2. Obr. B, ki nadomesti predhodnega.


Javno naročilo je bilo oddano ponudniku MARC Gradbeno podjetje d.o.o. iz Ajdovščine.

Nov obrazec 2. Obr. B

Detajl ponikovalnice

arhitektura
razpisna dokumentacija
popis-zunanja ureditev
popis-strojne instalacije
popis-gradbena in obrtniška dela
popis-elektro instalacije