Obvestilo - problematika javne infrastrukture na zasebnih zemljiščih

datum: 28.12.2010
kategorija: Obvestila

Po popisu nepremičnin v Sloveniji je na plan pogledala vrsta težav, med drugim tudi problematika javne infrastrukture na zasebnih zemljiščih. Za dejansko odpravo težav bo verjetno potrebnega veliko časa, saj gre za desetletja neprimernega urejanja ali celo ne-urejanja lastniških razmerij, ki se danes izkazujejo v vrsti nepravilnosti, med katerimi so najbolj pereče prav javne poti in ceste na zasebnih zemljiščih.

Občina Ajdovščina se te problematike zaveda in že nekaj let za reševanje neurejenega katastrskega ter lastniškega stanja namenja finančna sredstva. Doslej so bila na novo geodetsko izmerjena naselja Črniče, Vipavski Križ, Cesta, Plače, Selo in Male Žablje. Ob novih investicijah pa se katastrsko stanje ureja sproti. Občina bo nadaljevala z urejanjem katastrskih mej, vendar pa bo zaradi obsežnosti problematike potrebna precejšnja mera potrpežljivosti.
Nekateri občani so v zadnjih mesecih prejemali ponudbe podjetij, ki se ukvarjajo s posredovanjem pri urejanju premoženjsko pravnih zadev, tudi v primerih javne infrastrukture na zasebnih zemljiščih. Odločitev je stvar posameznika, vendar pa velja poudariti, da se občani z vsemi vprašanji na to temo lahko kadarkoli obrnejo na Oddelek za urejanje prostora na Občini Ajdovščina, kjer bodo zagotovo dobili vse odgovore.

OBČINA AJDOVŠČINA