VArovanje povodja reke Vipave - Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in lokavec ter kanalizacija Žapuže

datum: 20.08.2010
kategorija: Javni razpisi

Za spodaj objavljeno naročilo pod sklopom 1 je bil izbran izvajalec CPG d.d., Nova Gorica, za 1.095.441,32 EUR brez DDV.

Naročilo za sklop 2 ni bilo oddano.Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN7715/2010, dne 20.08.2010, objavila javno naročilo javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 28. člena Zakona o javnem naročanju za izbiro izvajalca za:

Sklop 1:
VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE - KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC


Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi“

in

Sklop 2:
KANALIZACIJA ŽAPUŽE


Ponudbe morajo biti predložene na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 20.09.2010, najkasneje do 10:00 ure.

Kontaktna oseba je navedene v priloženi razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumenatcija - k

Popis del