Gasilsko reševalni center Ajdovščina

datum: 13.08.2010
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN7468/2010, dne 13.08.2010, objavila javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi, za GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA.

Rok za oddajo ponudbe je do 13.09.2010 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Kontaktna oseba je navedene v priloženi razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija - GRC

Popis strojne - GRC

Popis elektro - GRC

Popis GOI - GRC

JV fasada - GRC

Nadstropje - GRC

Pritličje - GRC

V fasada - GRC

Z fasada - GRC

GRC Prerez objekta AA

GRC Prerez objekta BB

GRC Prerez objekta CC

GRC - shema oken in vrat 1

GRC - shema oken in vrat 2

GRC - shema oken in vrat 3

GRC - shema oken in vrat 4

GRC - shema oken in vrat 5

GRC - shema oken in vrat 6

GRC - shema oken in vrat 7

GRC - shema oken in vrat 8

GRC - shema dvigalo

Tehnično poročilo za GOI