Gradnja večnamenskega prostora Ustje

datum: 09.08.2010
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN7264/2010, dne 09.08.2010, objavila javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi, za GRADNJO VEČNAMENSKEGA PROSTORA USTJE.

Rok za oddajo ponudbe je do 25.08.2010 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Kontaktna oseba je navedene v priloženi razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija

Podloge Ustje

Tehnično poročilo

POPIS DEL - POPRAVLJEN