Rekonstrukcija ceste na Fužine in izgradnja pločnika

datum: 03.08.2010
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN7044/2010, dne 03.08.2010, objavila javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi, za REKONSTRUKCIJO CESTE NA FUŽINE IN IZGRADNJO PLOČNIKA.

Rok za oddajo ponudbe je do 24.08.2010 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Kontaktna oseba je navedene v priloženi razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija

Popis del

Popis jr tk