Dobava opreme za Lavričevo knjižnico

datum: 13.07.2010
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. NMV817/2010 dne 13.07.2010 objavila javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za dobavo opreme za Lavričevo knjižnico.

Rok za oddajo ponudbe je do 29.07.2010 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Vprašanja lahko ponudniki postavljajo le preko Portala javnih naročil.

Razpisna dokumentacija

Popis opreme