EkoSpodbude in ekoKrediti – javna predstavitev razpisov za nepovratne finančne spodbude za okoljske naložbe občanov – 7. julij ob 19.00, Obrtni dom Ajdovščina

datum: 24.06.2010
kategorija: Obvestila

Ekosklad je 21. maja objavil TRI JAVNE RAZPISE, na podlagi katerih lahko občani letos dobijo nepovratna sredstva za naložbe v obnovljive vire energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih ter večstanovanjskih stavb. Skupaj je na voljo 18 milijonov evrov. Razpisi in vsa dokumentacija za prijavo so objavljeni na spletni strani a href="http://www.ekosklad.si" target="_blank"www.ekosklad.si/a. Javna predstavitev razpisov bo v sredo, 7. julija ob 19. uri v Obrtnem domu Ajdovščina!

V nadaljevanju so našteti subvencionirani ukrepi posameznega razpisa za nepovratne finančne spodbude.
1. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom ZA NOVE NALOŽBE rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 4SUB-OB10
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D - vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
E - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe
J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

Višina nepovratne finančne spodbude: Pri prvih osmih ukrepih (A – H) je višina spodbude omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, hkrati je za vsak posamezen ukrep določena omejitev spodbude v absolutnem znesku. Višina spodbude ukrepa I in J je lahko največ 25.000 €, natančneje pa je določena glede na energijski razred in neto ogrevano površino stavbe ter okoljski nivo stanovanjske gradnje.
Višina razpisanih sredstev: 13,72 milijonov €.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2010.

2. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, izvedene v času od dne 9. 10. 2009 do 21. 5. 2010, 3SUB-OB10
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
C - toplotna izolacija fasade pri obnovi stanovanjske stavbe
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude: Za prvi ukrep (A) je višina spodbude omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe za ostale tri (B – D) pa na 20 %, hkrati je za vsak posamezen ukrep določena omejitev spodbude v absolutnem znesku.
Višina razpisanih sredstev: 2,5 milijonov €.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 7. 2010.

3. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb 5SUB-OB10
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - toplotna izolacija fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe
B - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi večstanovanjske stavbe
C - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih
D - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
E - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov
F – sistem delitve stroškov za toploto

Višina nepovratne finančne spodbude: Višina spodbude je omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za vsak posamezen ukrep pa je določena tudi omejitev spodbude v absolutnem znesku. Spodbuda za socialno šibkejše občane je 100 % priznanih stroškov naložbe. Vloge bodo lahko vložili upravniki večstanovanjskih stavb.
Višina razpisanih sredstev: 1,78 milijonov €.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2010.

Vljudno vabljeni na predstavitev, ki jo v sodelovanju z Občino Ajdovščina organizira GOLEA - goriška lokalna energetska agencija.Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!