Ureditev parkirišča na Goriški cesti

datum: 10.06.2010
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. NMV435/2010 dne 10.6.2010 objavila javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za ureditev parkirišča na Goriški cesti.

Rok za oddajo ponudbe je do 28.06.2010 do 13:30 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 13:45 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Kontaktna oseba je navedena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija

Popis del