Izdelava platoja igrišča in obvozne ceste Vipavski Križ

datum: 08.06.2010
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. NMV401/2010 dne 8.6.2010 objavila javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izdelavo platoja igrišča in obvozne ceste Vipavski Križ.

Rok za oddajo ponudbe je do 29.06.2010 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

POSTOPEK JE BIL DNE 14.4.2010 USTAVLJEN V SKLADU Z 2. ODSTAVKOM 80. ČLENA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU!