Dobava in postavitev otroških igral na podeželju

datum: 07.06.2010
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina je na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN4717/2010 dne 07.06.2010 objavila javno naročilo po odprtem postopku za DOBAVO IN POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL NA PODEŽELJU.

Naložba se delno sofinancira iz naslova ukrepa št. 322, v obliki nepovratnih sredstev Programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi.

Rok za oddajo ponudbe je do 24.06.2010 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Kontaktne osebe so navedene v priloženi razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija - igrala