Opravljanje šolskih prevozov na območju občine Ajdovščina v šolskih letih 2010/2011, 2011/2012 IN 2012/2013

datum: 15.06.2010
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina je v Uradne objave EU in na Portal javnih naročil poslala v objavo javno narocilo pod zap. št. JN5064/2010 dne 15.06.2010, po odprtem postopku, za OPRAVLJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA V ŠOLSKIH LETIH 2010/2011, 2011/2012 IN 2012/2013.

Rok za oddajo ponudbe je do 26.07.2010 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Kontaktne osebe so navedene v priloženi razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija