Stomaž

Stomaž (Štomaž) je razloženo naselje na grebenu pod Čavnom, z lepim razgledom po Vipavski dolini in na Kras. Najviše ležeča hišna številka v Stomažu je 87 in pripada planinski koči Antona Bavčarja na Čavnu.

 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI STOMAŽ 2018-2022 

Predsednik: Borut Črnigoj

Člani: Evgen Bratina, Primož Rovtar, Sandi Bratina, Jožef Žigon, Petra Praček, Damijan Bole. 

Naslov: Stomaž 36, 5263 Dobravlje  

E-naslov: stomaz@ajdovscina.si

Telefon: 031 206 394

TRR 01201-6450781913,  5030781, DŠ 50623346 (KS ni davčna zavezanka)

OPIS KRAJEVNE SKUPNOSTI STOMAŽ 

Število prebivalcev: 293 (vir: CRP julij 2019).

Iz regionalne ceste Ajdovščina – Nova Gorica, kmalu po kraju Cesta, smerokaz opozarja na stransko cesto, ki pelje proti Stomažu. Vas sestavlja več zaselkov: Brith leži na odprti legi pri cerkvi sv. Tomaža in je zelo izpostavljen burji; poleg njega je Dolenja vas; jugovzhodno od tam Hrib; vzhodno Ljubljanica; nekaj više Griže; končno Črnigoji, Bratini in Batagelji. Zaselki so imena dobili po priimkih nekdanjih prebivalcev.

Naseljene so predvsem strme lege, pod Čavnom pa se bohotijo predvsem pašniki in travniki. Od tu je tudi imenitno pohodniško izhodišče za Čaven in ostale okoliške ture.

Sredi vasi se bohoti leta 1884, sezidana cerkev sv. Tomaža, obdana z zidano ograjo. S svojo mogočnostjo je dominantna in lepo dopolnjuje tradicionalno vaško arhitekturo. Po sv. Tomažu je Stomaž dobil ime.
Pomembna pridobitev za Stomažane v preteklih letih je bila izgradnja mrliške vežice, ki zaokrožuje urbanistično podobo vasi. Dvanajst stebrov, ki podpirajo s korci pokriti tipično primorsko streho, pomeni dvanajst apostolov, med njimi nejevernega Tomaža, ki je postavljen znotraj mrliške vežice. Misel, ki je vodila krajane pri zasnovi idejnih načrtov in pri oblikovanju arhitekture, je bila: "Še zadnjič skupaj pod eno streho."

Nekdaj so imeli Stomažani svojo šolo, ki je že dolgo ni več. Kljub temu pa so na poslopje stare šole v letu 2004, ob stoletnici šole, namestili spominsko obeležje. Prostore stare šole namerava krajevna skupnost nameniti za Dom krajanov, aktivnosti že intenzivno potekajo.

V vasi deluje Kulturno turistično športno društvo Stomaž 87, ki si je ime nadelo po najviše ležeči krajevni hišni številki, to je Koča Antona Bavčerja na Čavnu. Društvo lepo skrbi za družabne dogodke v vasi ter se trudi za ohranjanje tradicije. V društvu deluje tudi pevska skupina domačih deklet - Stomažanke. Med najbolj znanimi dogodki je pohod Foučkarji na Čavnu, kamor so povabljeni vsi krajani – Stomažanov se je namreč zaradi pretiranega fantovskega adrenalina med ljudstvom prijelo ime Foučkarji.