Koledar dogodkov

Dogodek: Odprtje Hiše dobre volje, dnevnega varstva za starejše občane v Ajdovščini

Datum: 05.10.2022
Ura: 10:30

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Hiša dobre volje, Pale, Ajdovščina

Organizator: Dom upokojencev Nova Gorica v sodelovanju z Občino Ajdovščina

Hiša dobre volje Dom upokojencev Nova Gorica bo 5. oktobra 2022 odprl vrata Hiše dobre volje Ajdovščina, dnevnega centra za starejše, kamor ste vabljeni vsi tisti, ki si želite dobre družbe ali potrebujete dnevno pomoč, varstvo in oskrbo. 

Na slovesnosti ob odprtju bosta spregovorila direktor Doma upokojencev Nova Gorica Bojan Stante in župan Tadej Beočanin. Kulturni program bodo oblikovali šolarji iz podružnične šole v Črničah. 

Za dodatne informacije glede storitve dnevnega varstva se lahko obrnete na Tino Krog, strokovno delavko na tel. št.:  051 605 699.

 

Projekt »Hiša dobre volje Ajdovščina« delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se financira iz Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju  na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014 – 2020.

logo_mddsz.jpglogo_NG-01.pngLogo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpg