Koledar dogodkov

Dogodek: Predstavitev dnevnega centra za starejše Hiša dobre volje

Datum: 21.09.2022
Ura: 18:00

Kraj: Col
Lokacija: prostori PGD Col

Organizator: Dom upokojencev Nova Gorica v sodelovanju z Občino Ajdovščina

Hiša dobre volje Dom upokojencev Nova Gorica bo oktobra 2022 odprl vrata Hiše dobre volje Ajdovščina, dnevnega centra za starejše, kamor ste vabljeni vsi tisti, ki si želite dobre družbe ali potrebujete pomoč, varstvo in oskrbo. Predstavitve novega centra za starejše bodo prihodnji teden potekale na treh lokacijah, začenši s ponedeljkom, 19. septembra na Ljudski univerzi Ajdovščina.

Vabljeni!

 

 

logo_mddsz.jpgProjekt »Hiša dobre volje Ajdovščina« delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se financira iz Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju  na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpgdostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014 – 2020.

logo dom upokojencev nova gorica.png