Koledar dogodkov

Dogodek: HACCP načela v domačem okolju

Datum: 25.10.2021
Ura: 17:00

Kraj: spletni dogodek
Lokacija: Program bo potekal na daljavo, preko aplikacije MS Teams

Organizator: Ljudska univerza Ajdovščina

Dandanes je področje HACCP vse bolj aktualno. V primarni predelavi živil mora nosilec živilske dejavnosti vzpostaviti, izvajati in vzdrževati stalne postopke, ki temeljijo na načelih HACCP. 

Na predavanju si bomo ogledali zakonske zahteve, kot tudi dobre prakse pri predelavi živil. Pomembni del postopka je sledljivost in odpoklic izdelka. Pogledali si bomo primere izdelanih HACCP načrtov za primarne proizvajalce. Možnost bo tudi za vaša vprašanja s katerimi se srečujete v gospodinjstvu, pri svoji kmetijski dejavnosti ali pa dileme, ki jih imate pred pričetkom živilsko predelovalne dejavnosti.

Program bo potekal na daljavo preko aplikacije MS Teams.

Več o predavanju si preberite na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina. 

Obvezne prijave na alenka.magajne@lu-ajdovscina.si ali na 053664752.