Koledar dogodkov

Dogodek: Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Datum: 23.10.2021
Ura: 08:00

Kraj: Vipavska dolina
Lokacija: Različne lokacije

Organizator: Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. 

Nekateri izdelki in odpadki, ki nastajajo v naših domovih vsebujejo nevarne snovi, ki lahko škodujejo našemu zdravju in okolju. Z njimi moramo zato rokovati previdno, da ne poškodujemo sebe ali povzročimo škode v naravi. Ko jih ne potrebujemo več, jih oddamo komunalnemu podjetju v akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali v zbirnem centru. 

Prevzemali bodo:

- barve, lake, lepila, topila, smole, kiti, kisline, luge

- odpadna mazalna olja

- odpadna jedilna olja

- odpadne kemikalije

- čistilna, kozmetična in pralna sredstva

- tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.)

- odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri)

- fluorescentne cevi, sijalke odpadna zdravila pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…)

- akumulatorje, baterije

- embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi

- elektronsko in električno opremo  

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava.

OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti! Te lahko pravne osebe oddajo le pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  

Več informacij in vsi termini akcije zbiranja nevarnih odpadkov 

V soboto, 23. oktobra, bo akcija potekala na naslednjih lokacijah: 

AJDOVŠČINA

parkirišče za gradom

8:00

8:45

MALE ŽABLJE

pri ekološkem otoku

9:00

9:15

PLAČE

pred krajevnim domom

9:30

9:45

CESTA

pri ekološkem otoku na železniški rampi

10:00

10:15

STOMAŽ

na avtobusnem postajališču

10:30

11:45

SKRILJE

pri pokopališču

11:00

11:15

LOKAVEC

parkirišče nasproti cerkve

11:30

11:45

PREDMEJA

pri ekološkem otoku pri hotelu

12:15

12:30

OTLICA

pri dvorani

12:45

13:00

COL

pri ekološkem otoku proti Predmeji

13:15

13:30

PODKRAJ

parkirišče nasproti pokopališča

13:45

14:00

SANABOR

v križišču

14:15

14:30