Koledar dogodkov

Dogodek: Srečanja za razvoj mestne tržnice Ajdovščina

Datum: 19.10.2021

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Dom krajanov Ajdovščina

Organizator: Občina Ajdovščina

 Občina Ajdovščina pričenja z razvojem mestne tržnice Ajdovščina, ki bo potekal v tesnem sodelovanju s ponudniki lokalne hrane Vipavske doline, prebivalci Ajdovščine ter nosilci uspešnih zgodb povezovanja ponudbe lokalne hrane, razvoja kmetijstva in podeželja.

Na poti krepitve samooskrbe Vipavske doline bomo:

 osvežili ponudbo lokalne hrane, pridelane in predelane na podeželju;

 uredili obogaten prostor srečevanja ponudnikov podeželja z mestnimi prebivalci in obiskovalci starega mestnega jedra;

 zasnovali nove vsebine in pristope za ohranjanje in razvoj podeželja.

4. srečanje 

Ob upoštevanju nakupnih, prehranskih in družbenih navad sodobnega kupca bomo iskali posebnosti, ki jih bo ponujala tržnica Ajdovščina. Opredelili bomo ciljne skupine obiskovalcev tržnice ter načrtovali, kako jih učinkovito nagovoriti. Razmišljali bomo, kako vzpostaviti dolgoročno sodelovanje med kupci in ponudniki lokalne hrane ob zagotavljanju trajnostnih nakupnih pristopov, odgovornega kmetijstva ter s pomočjo digitalnih orodij.

Vabilo 

PRIJAVNICA 

Dodatne informacije: 05 365 91 07, trznica@ajdovscina.si 

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prenova mestne tržnice Ajdovščina, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2.

Program razvoja podeželja Logotip Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina