Koledar dogodkov

Dogodek: Srečanja za razvoj mestne tržnice Ajdovščina

Datum: 21.09.2021
Ura: 18:00

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Dom krajanov Ajdovščina

Organizator: Občina Ajdovščina

 Občina Ajdovščina pričenja z razvojem mestne tržnice Ajdovščina, ki bo potekal v tesnem sodelovanju s ponudniki lokalne hrane Vipavske doline, prebivalci Ajdovščine ter nosilci uspešnih zgodb povezovanja ponudbe lokalne hrane, razvoja kmetijstva in podeželja.

Na poti krepitve samooskrbe Vipavske doline bomo:

 osvežili ponudbo lokalne hrane, pridelane in predelane na podeželju;

 uredili obogaten prostor srečevanja ponudnikov podeželja z mestnimi prebivalci in obiskovalci starega mestnega jedra;

 zasnovali nove vsebine in pristope za ohranjanje in razvoj podeželja.

3. srečanje: 

Ogledali si bomo načrtovano ureditev pokritega in zunanjega dela tržnice, vključno s predvideno opremo, ki bo ponudnikom na voljo za prodajo lokalne hrane. Pokriti del tržnice bo namreč predvidoma urejen v začetku leta 2022. Opredelili bomo obratovalni čas tržnice, pripravili načrt postavitev in razporeda ponudnikov ter dostopa do tržnice za ponudnike.

Vabilo 

PRIJAVNICA 

Dodatne informacije: 05 365 91 07, trznica@ajdovscina.si 

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prenova mestne tržnice Ajdovščina, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2.

Program razvoja podeželja Logotip Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina