Koledar dogodkov

Dogodek: Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Datum: 20.05.2021

Kraj: Vipavska dolina
Lokacija: Različne lokacije po spodnjem razporedu

Organizator: Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

Nekateri izdelki in odpadki, ki nastajajo v naših domovih vsebujejo nevarne snovi, ki lahko škodujejo našemu zdravju in okolju. Z njimi moramo zato rokovati previdno, da ne poškodujemo sebe ali povzročimo škode v naravi. Ko jih ne potrebujemo več, jih oddamo komunalnemu podjetju v akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali v zbirnem centru. 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava.

OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnostiTe lahko pravne osebe oddajo le pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  

 ČETRTEK, 20. MAJ 2021: 

AJDOVŠČINA

Tovarniška c. na makadam. parkirišču

13:00

13:30

LOZICE

pri cerkvi

14:00

14:15

PODNANOS

na parkirišču pred marketom

14:30

14:45

PODRAGA

NOVA LOKACIJA pri čistilni napravi

15:00

15:15

GOČE

na trgu

15:30

15:45

MANČE

pri ekološkem otoku

16:00

16:15

LOŽE

pri trgovini

16:30

16:45

SLAP

na placu pri igrišču

17:00

17:15

GRADIŠČE

pri krajevnem domu

17:30

17:45

VIPAVA

na Glavnem trgu

18:00

18:30

VRHPOLJE

pri gasilskem domu

18:45

19:00

BUDANJE

pri šoli

19:15

19:30

  

V tokratni akciji se bo zbiralo: 

barve, lake, lepila, topila, smole, kiti, kisline, luge odpadna mazalna olja odpadna jedilna olja odpadne kemikalije čistilna, kozmetična in pralna sredstva tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.) odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri) fluorescentne cevi, sijalke odpadna zdravila pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…) akumulatorje, baterije embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi elektronsko in električno opremo