Koledar dogodkov

Dogodek: Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za območje zaselka Strane na Planini

Datum: 24.06.2020
Ura: 16:30

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

Organizator: Občina Ajdovščina

 Vabljeni na javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini. 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za območje zaselka Strane na Planini bo potekala od 3. junija do 3. julija: 

- v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 

- v prostorih Krajevne skupnosti Planina, 

- v prostorih Krajevne skupnosti Ustje, 

- na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini