Koledar dogodkov

Dogodek: Javna obravnava OPPN in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa

Datum: 30.06.2020
Ura: 16:30

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

Organizator: Občina Ajdovščina

 Vabljeni na javno obravnavo občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa. 

Javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa bo potekala od 29. junija 2020 do preklica v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina in na spletni strani Občine Ajdovščina.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN Lipa