Koledar dogodkov

Dogodek: 22. skupščina Društva Most

Datum: 22.03.2019
Ura: 18:00

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Dvorana Društva MOST, Gregorčičeva 21, Ajdovščina

Organizator: Društvo MOST

Člane društva in vse, ki bi radi aktivno preživljali tretje življenjsko obdobje, vabimo na letno skupščino društva. Ob tej priložnosti pripravljamo predstavitev potovanja po znameniti Jakobovi poti – Camino de Santiago. Predaval bo Ljubo Žgavc.

DNEVNI RED:

1. Pozdrav, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

2. Obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2018

3. Obravnava in sprejem poročila Nadzornega odbora za leto 2018

4. Obravnava in sprejem finančnega plana za leto 2019

5. Obravnava in sprejem sprememb statuta

6. Volitve novega predsednika/predsednice društva

7. Razprava in potrditev programa dela za študijsko leto 2019/20 in članarine

8. Predlogi, pobude, pripombe in vprašanja