Koledar dogodkov

Dogodek: Predstavitev Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2019

Datum: 06.03.2019
Ura: 17:00

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Sejna soba Občine Ajdovščina

Organizator: Občina Ajdovščina

 Občina Ajdovščina je na svoji spletni strani objavila »Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2019«.

Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za: posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske mehanizacije in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).

Na informativnem dnevu bo predstavljen sam razpis ter pogoji sodelovanja in potrebna dokumentacija.  

Zaželene so predhodne prijave in sicer na e-naslov: doris.grmek@ajdovscina.si ali na telefonsko številko: 05 365 91 35.