Koledar dogodkov

Dogodek: Razstava fotografij dveh slikovitih vasic Vipavske doline

Datum: 17.03.2017 - 31.03.2017

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Staro mestno središče Kastra

Organizator: Fotografsko društvo Veno Pilon

fotografi - Velike Žablje Vipavski Križ Velike Žablje

Prvo omembo Velike Žablje beležijo davnega leta 1200, ko je bila določena posest Goriških grofov v Žabljah in v Vipavskem Križu.

Naselje je grajeno kot celota, tvorijo ga stavbe mediteranskega značaja, ki so se oblikovale v 16. in 17. stoletju.

Klasično ljudsko stavbarstvo je dopolnjeno s poznogotskimi in baročnimi elementi oblikovanja. Korčne strehe in napušče različnih dolžin krasijo rezljani »špirovci« in slikane »planete«.

Vhodne fasade so razgibane z lesenimi »ganki« in tipičnimi majhnimi okni, okrašenimi s kamnitimi okvirji. Vhod na domačijo pogosto tvorijo »prtoni«, skozi katere ponekod pridemo na slikovita dvorišča – »borjače«.

Posamezne domačije se med seboj stikajo ali celo zraščajo. Ozke uličice – »gase«  prekinjajo obokani podhodi – »kolone«. 

 

Vipavski Križ

Z griča, na katerem leži vas, se vidi daleč naokoli, zato je bil naseljen že v predrimskih časih, prva pisna objava kraja pa sega v trinajsto stoletje.

Ob koncu 15. stoletja, leta 1482, so ga goriški grofje zaradi Turkov in Benečanov obdali z močnim obzidjem. Leta 1507 je Križ dobil tržne pravice, leta 1532 pa ga je cesar Ferdinand »za vse večne čase« povzdignil v mesto.

Menda je bil takrat Križ najmanjše mesto v vsem cesarstvu. Pestro in živahno trgovanje sta v Križ privabila bogate trgovce, ki so z novimi zgradbami polepšali kraj.

V tem času je zgrajeno tudi dvoje mestnih vrat – na sever proti trnovski planoti, na jug proti morju.