Obvestilo o predlaganju članov volilnih odborov

08.07.2020

 Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 16. 7. 2020 predlagajo kandidate za člane treh volilnih odborov za izvedbo nadomestnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Predmeja, ki bodo 20. 9. 2020, in sicer za naslednja volišča: dvorana krajevne skupnosti Predmeja, predčasno glasovanje, glasovanje po pošti.

Predlogu je obvezno potrebno priložiti soglasje in izjavo kandidata za člana volilnega odbora.

Instruktivna obrazca predloga predlagatelja ter soglasja in izjave kandidata sta  priložena v nadaljevanju tega obvestila.

Obvestilo 

Predlog za predlaganje člana volilnega odbora 

Soglasje člana volilnega odbora