Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Predmeja

19.06.2020

Župan Tadej Beočanin ponovno razpisuje nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Predmeja. Postopek je bil prekinjen zaradi epidemije koronavirusa. 

Volitve so razpisane za 20. 9. 2020. Podrobnejši roki bodo znani po 6. 7. 2020, ko bo Občinska volilna komisija sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Predmeja, (Uradni list RS, št. 85/2020)