Sklep o številu potrebnih podpisov za določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev

05.09.2022

Po sklepu Občinske volilne komisije je za določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev na lokalnih volitvah 20. 11. 2022 potrebnih najmanj 179 podpisov. 

 Sklep o številu potrebnih podpisov za določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev