Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

06.09.2022

 Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina je s sklepom določila volišča in njihova območja za izvedbo rednih volitev občinskega sveta in župana Občine Ajdovščina, ki bodo 20. novembra 2022, za morebitni drugi krog volitev župana 4. decembra 2022 ali za morebitne druge lokalne volitve v letu 2022. 

Volišča in njihova območja so navedena v priloženem sklepu