LOKALNE VOLITVE 2014 Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti

 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti, ki bodo 5. 10. 2014. 

 Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti 

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skunosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina