LOKALNE VOLITVE 2014 Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve članov občinskega sveta, župana Občine Ajdovščina in članov svetov krajevnih skupnosti. 

 Sklep o določitvi volišč in njihovih območij 

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volišč in njihovih območij