LOKALNE VOLITVE 2014 Predlogi za člane volilnih odborov se zbirajo do 31. 7. 2014

 Občinska volilna komisija obvešča, da politične stranke in drugi predlagatelji lahko do 31. julija 2014 predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. V nadaljevanju so objavljeni obvestilo in potrebna obrazca. 

 Obvestilo- predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov 

Obrazec - predlog za člana volilnega odbora 

Obrazec - izjava kandidata za člana volilnega odbora