LOKALNE VOLITVE 2014 Kandidiranje za župana

 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela sklep o številu podpisov, potrebnih za določitev kandidata s strani skupine volivcev na lokalnih volitvah 5. 10. 2014. V nadaljevanju so objavljeni vsi potrebni obrazci in informacije za kandidaturo za župana. 

 Sklep - število podpisov volivcev za določitev kandidata za župana 

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina 

Obrazec - soglasje župan 

Obrazec - kandidatura - župan 

Obrazec - sporočilo o organizatorju volilne kampanje 

Obrazec - zapisnik o delu organa politične stranke

Obrazec - seznam udeležencev v delu organa