LOKALNE VOLITVE 2014 Kandidiranje za člane občinskega sveta

 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela sklep o številu podpisov, potrebnih za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 5. 10. 2014 s strani volilcev. V nadaljevanju so objavljeni vsi potrebni obrazci in informacije za kandidiranje za člane občinskega sveta.  

 Sklep - število podpisov volivcev - občinski svet - lokalne volitve 2014

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina 

Obrazec - soglasje kandidata-občinski svet 

Obrazec - lista kandidatov-občinski svet 

Obrazec - sporočilo o organizatorju volilne kampanje 

Obrazec - zapisnik o delu organa politične stranke

Obrazec - seznam udeležencev v delu organa