Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina

22.08.2018

 V tem odloku so določene volilne enote za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v občini Ajdovščina ter število članov občinskega sveta, ki se voli v posamezni enoti: 

-          Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije št. 76/2006) – povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3317

-          Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije št. 55/2010) – povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3057

-          Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina