LOKALNE VOLITVE 2014 Razglas za drugi krog volitev za župana Občine Ajdovščina

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina, objavlja Razglas za drugi krog volitev župana, ki bodo 19. 10. 2014.      

  Na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12) in v zvezi z določbami 61. in 64. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št. 109/06 – UPB1, 57/07 odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina, za drugi krog volitev župana, ki bodo 19.10.2014,  sestavila naslednji RAZGLAS:  

Kandidata za župana Občine Ajdovščina sta:

 

1. TADEJ BEOČANIN,  datum roj.: 30.09.1982, Ajdovščina, Goriška cesta 23b

poklic: absolvent farmacije, delo: vodja programov izobraževanja in usposabljanja

predlagatelj: Socialni demokrati - OO Ajdovščina

 

2. MARJAN POLJŠAK, datum roj.: 08.09.1945, Ajdovščina, Šibeniška ulica 21

poklic: univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, delo: župan občine

predlagatelj: OBČINSKI VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD

 

Voli se 1 kandidata.

 

Številka: 040-3/2014

Datum:   13.10.2014

 

 

 

                                                                                        PREDSEDNIK

                                                                        OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

                                                                                 Grozdan ŠINIGOJ,  l. r.