LOKALNE VOLITVE 2014: Javne objave kandidatov za župane, seznamov list kandidatov za volitve članov občinskega sveta in seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

Predsednik Državnega zbora je v Uradnem listu RS št. 47/2014 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 5. oktobra 2014. Župan Občine Ajdovščina je v Uradnem listu RS št. 51/2014 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Ajdovščina, ki bodo prav tako 5. oktobra 2014. Za izvedbo obojih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina.

Občinska volilna komisija v medijih objavi sezname potrjenih list kandidatov za volitve članov občinskega sveta, kandidatur za volitve župana ter članov svetov krajevnih skupnosti, upoštevaje načelo čim širše obveščenosti volivcev, najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja. Objava na spletni strani Občine Ajdovščina (www.ajdovscina.si), kar se šteje za uradno objavo. Poleg tega se seznami objavijo na oglasni deski Občine Ajdovščina, v pisni obliki pa se dostavijo tudi v vsako gospodinjstvo na območju občine Ajdovščina.

Javna objava - seznam kandidatov za župana Občine Ajdovščina

Javna objava - seznam list kandidatov za občinski svet

Javna objava - seznam kandidatov za svete krajevnih skupnosti

LOKALNE VOLITVE 2014 - spletni portal Ministrstva za notranje zadeve:

Seznam kandidatov za župane in člane občinskih/mestnih svetov - seznam občin

Zbirni podatki, informacije, udeležba in rezultatli lokalnih volitev