Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve

19.11.2018

 Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji redni seji 27. septembra 2018 sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve. 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS