Lokalne volitve 2018 - posebne oblike glasovanja

30.10.2018

 Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov občinskega sveta, kandidatur za volitve župana ter članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina. Redne volitve članov občinskega sveta, župana ter članov svetov krajevnih skupnosti  bodo v nedeljo, 18. novembra 2018, na voliščih, ki bodo odprta med 7.00 in 19.00.

Javna objava seznama kandidatov za župana Občine Ajdovščina 

Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina 

Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 13. 11. 2018, sredo 14. 11. 2018 in četrtek 15. 11. 2018. Volišče za predčasno glasovanje, ki bo v stavbi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a v Ajdovščini, bo odprto med 7.00 in 19.00.

Glasovanje po pošti

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v  socialno varstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina najkasneje do 7. 11. 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Obrazec - glasovanje po pošti 

Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik, Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina najkasneje do 14. 11. 2018 sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Obrazec - glasovanje na domu 

Druge informacije glede izvedbe volitev so na voljo na spletnem mestu: https://www.ajdovscina.si/katalog_informacij_javnega_znacaja/volitve_in_referendumi/2018_lokalne_volitve/. Informacije dobite tudi na sedežu Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in na telefonski številki 05 365 91 10 v času od 8.00 do 15.00 ter na dan glasovanja od 7.00 do 19.00.