Pogoji za uporabo Dvorane prve slovenske vlade in dvoran po krajevnih skupnostih občine Ajdovščina v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018

11.09.2018

 Župan Tadej Beočanin je sprejel Sklep o pogojih za uporabo Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini in dvoran po krajevnih skupnostih občine Ajdovščina v času volilne kampanje za Lokalne volitve 2018

1. Pogoji za uporabo Dvorane prve slovenske vlade v času volilne kampanje za Lokalne volitve 2018

Dvorana prve slovenske vlade na naslovu Trg 1. slovenske vlade 1 Ajdovščina je na voljo organizatorjem volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v prostih terminih, po ceni za profitne dogodke in pod enakimi drugimi pogoji kot ostalim uporabnikom.

Cenik in pogoji uporabe Dvorane prve slovenske vlade so objavljeni na spletni strani:

http://dvorana-psv.ajdovscina.si/rezervacija_dvorane/  

2. Pogoji za uporabo prireditvenih prostorov po krajevnih skupnostih v občini Ajdovščina

Prostori, ki so v krajevnih skupnostih občine Ajdovščina namenjeni javnim prireditvam, so na voljo organizatorjem volilne kampanje za Lokalne volitve 2018 v prostih terminih, po tržni ceni in pod enakimi drugimi pogoji kot ostalim uporabnikom. 

Sklep - pogoji za uporabo dvoran v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018