Sklep o določitvi plakatnih mest za lokalne volitve 2018

11.09.2018

Župan Občine Ajdovščina je s sklepom določil plakatna mesta in pogoje za plaktiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018. 

Sklep o določitvi plaktanih mest in pogojev za plaktiranje - lokalne volitve 2018